Lid worden

Als lid of partnerlid ondersteunt u de vereniging bij haar doel de belangstelling voor, en de beoefening van de geschiedenis van het Land van Vianen in haar regionale en lokale aspecten te bevorderen. Ook gevolgen voor monumenten en historisch landschap van hedendaagse ingrepen in onze omgeving worden nauwlettend door de vereniging gevolgd.

De vereniging realiseert haar doelstellingen door tal van activiteiten.

  • Tweemaal per jaar verschijnt er een Magazine met artikelen over de geschiedenis van de streek.
  • Daarnaast verschijnt er regelmatig een nieuwsbrief, gevuld met informatie over de vereniging zoals aankondigingen van vergaderingen, lezingen of excursies.
  • In het voor- en najaar organiseert de vereniging lezingen en excursies. De excursiebestemming is vaak een plaats die een historische band met Vianen of de Brederodes heeft.

Voordelen lidmaatschap

  • Gratis toegang tot interessante lezingen
  • Toegang tot excursies met voorrang op niet-leden – excursies worden tegen zo laag mogelijke kosten georganiseerd
  • 2x per jaar een Magazine (bij gecombineerd lid/partnerlidmaatschap ontvangt u één Magazine per huisadres)

Niet-leden betalen altijd 10% meer dan leden voor het bijwonen van excursies en lezingen. Bij gratis lezingen betalen niet-leden een bedrag van minimaal € 5,00.

Contributiebedragen

  • Leden € 18,00 per jaar
  • Leden woonachtig buiten Vianen € 22,50 per jaar
  • Partnerleden € 10,00 per jaar

Donaties zijn altijd welkom.

De penningmeester geeft de voorkeur aan een machtiging tot automatische incasso. U kunt toestemming hiervoor geven via het betreffende aanvraagformulier. Wenst u geen gebruik te maken van automatische incasso, dan kunt u het bedrag overmaken op rekeningnummer NL05RABO0103182454 ten name van Land van Brederode.

Aanmelden

U kunt lid of partnerlid worden van de vereniging door u aan te melden via onderstaande link. Partnerlid worden kan alleen voor partners van leden die op hetzelfde huisadres wonen.

Aanmelden als lid / partnerlid

U bevindt zich hier: